Novinky - Footgolf - Slovenská FootGolfová Asociácia

Prejsť na obsah
< class="imPgTitle" style="display: block;" itemprop="headline">Valné zhromaždenie členov SFGA 2017
Footgolf - Slovenská FootGolfová Asociácia
Publikoval v News ·


 
Zápisnica Valného zhromaždenia Občianskeho združenia
 
Slovenská FootGolfová Asociácia
 
_________________________________________________________________________________
 
 
Termín konania: 27.október 2017 o 18:00 hod.
 
Miesto konania: Spoločenský dom Nový Prievoz
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
 
 
Program zasadnutia:
 
1.       Otvorenie Valného zhromaždenia
 
2.       Členstvo 2018
 
3.       Turnaje 2018
 
4.       Ihriská 2018
 
5.       Oblečenie 2018
 
6.       Kódex reprezentanta
 
7.       Rôzne
 
 
Priebeh rokovania:
 
 
K bodu 1.
 
Zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Slovenská FootGolfová Asociácia zvolal prezident združenia. Prezident združenia Jaroslav Šnajdar privítal účastníkov zasadnutia. Následne prezident vyhlásil Valné zhromaždenie za neuznášania schopné pre nízsku účasť členov združenia.  Valné zhromaždenie pokračovalo diskusiou s podnetmi a návrhmi od prítomných členov združenia.
 
 
K bodu 2.
 
Členské príspevky boli na rok 2018 rozdelené do troch skupín pre hráčov a do dvoch skupín pre kluby.
 
Členstvo hráčov:
 
1)      Člen SFGA nad 16r.                                        39,99€
 
2)      Člen SFGA nad 16r. + Svetová Tour               59,99€
 
3)      Člen SFGA do 16r.                                          19,99€
 
 
Členstvo kluby:
 
1)      Oficiálny klub SFGA                                       99,99€
 
2)      Virtuálny klub SFGA                                      49,99€
 
 
Tieto členské príspevky sú splatné do 31.01.2018.
 
 
K bodu 3.
 
SFGA má možnosť zorganizovať turnaje v rámci Svetovej FootGolfovej Tour a to 1x 500b, 3x 250b, 8x 100b a 8x 50b. Dokopy je to 20 turnajov. V roku 2018 sa SFGA pokúsi zorganizovať všetkých 20 turnajov ktoré budú zároveň ako Slovenská FootGolfová Tour 2018. Bodovanie turnajov Slovenskej FootGolfovej Tour 2018 bude zverejnené spolu s kalendárom turnajov pre rok 2018.
 
Pre rok 2018 budú na turnajoch kategórie:
 
1)      Muži (17r. - 44r.)
 
2)      Seniori (muži 45r. - 99r.)
 
3)      Ženy (17r. - 99r.)
 
4)      Juniori (všetci do 16r.)
 
5)      Amatéri (všetci nováčikovia)
 
6)      Absolut (všetci)
 
 
Pre rok 2018 budú na turnajoch ocenenia:
 
1)      Muži (1.miesto, 2.miesto a 3.miesto)
 
2)      Seniori (1.miesto, 2.miesto a 3.miesto)
 
3)      Ženy (1.miesto, 2.miesto a 3.miesto)
 
4)      Juniori (1.miesto, 2.miesto a 3.miesto)
 
5)      Absolut (1.miesto, 2.miesto a 3.miesto)
 

K bodu 4.
 
Pre rok 2018 sú pre SFGA stanovené oficiálne ihriská. Na každom oficiálnom ihrisku SFGA majú členovia zvýhodnené FEE oproti nečlenom. Pre rok 2018 sa na týchto ihriskách stanovili dve skupiny FEE a to na tréningové a turnajové.
 
1)      Malacky - FEE tréning 16€. FEE turnaje 16€ členovia SFGA – 20€ nečlenovia.
 
2)      Bernolákovo – FEE tréning 16€ členovia SFGA – 20€ nečlenovia. FEE turnaje 20€ členovia SFGA – 25€ nečlenovia.
 
3)      Skalica - FEE tréning 15€ členovia SFGA – 17€ nečlenovia. FEE turnaje 17€ členovia SFGA – 20€ nečlenovia.
 
4)      Šurany – celodenné FEE tréning 14€ členovia SFGA – 20€ nečlenovia. FEE turnaje 15€ členovia SFGA – 20€ nečlenovia.
 
5)      Rajec - FEE tréning 12€ členovia SFGA – 15€ nečlenovia. FEE turnaje 15€ členovia SFGA – 20€ nečlenovia.
 
6)      Čierna voda - FEE tréning 10€ členovia SFGA – 13€ nečlenovia. FEE turnaje 13€ členovia SFGA – 16€ nečlenovia.
 
7)      Prievaly - FEE tréning 8€ členovia SFGA – 12€ nečlenovia. FEE turnaje 10€ členovia SFGA – 15€ nečlenovia.
 
 
Pre uplatnenie zľavneného FEE pre členov SFGA je nutnosť preukázať sa členským preukazom na rok 2018, bez preukazu nie je možné uplatniť si tieto zľavy.
 
 
K bodu 5.
 
Pre rok 2018 ostáva oficiálne oblečenie SFGA od spoločnosti NIKE a partnera FUTBALSHOP. Členovia SFGA majú zvýhodnenú cenu oproti nečlenom. Pre získanie zľavy je nutné preukázať sa členským preukazom 2018.
 
 
K bodu 6.
 
Pre rok 2018 bol stanovený KÓDEX REPREZENTANTA, ktorý bude platiť pre reprezentantov SR na MS, ME prípadne na OH. Každý člen SFGA, ktorý bude nominovaný reprezentovať SR na týchto podujatiach musí mať podpísaný tento kódex a musí sa riadiť pokynmi SFGA. Tento kódex treba striktne dodržiavať a jeho prípadné porušenie bude mať za následok vylúčenie z reprezentácie SR vo FootGolfe a tak isto aj možné vylúčenie zo SFGA.
 
SFGA stále čaká na informácie od FIFG (Svetovej FootGolfovej Asociácie) čo sa týka použitia kódexu na prípadných turnajoch v rámci Svetovej FootGolfovej Tour 2018. V prípade akýchkoľvek zmien v rámci Svetovej FootGolfovej Tour Vás budeme v čas informovať.
 
 
K bodu 7.
 
Štartovné na Slovenskú FootGolfovú Tour 2018 bolo stanovené na 60€. Tento poplatok sme sa rozhodli rozdeliť na dve platby a to prvú platbu 30€ do 31.01.2018 a druhú platbu 30€ do 31.6.2018. V prípade ak sa nájde finančný partner SFGA a podporí nás bude druha platba buď zlacnená alebo úplne odpustená.
 
 
MS 2018 – spôsob nominácie, počet reprezentantov a ďalšie veci ohľadom týchto majstrovstiev budú postupne zverejňované podľa informácií od FIFG.
 
 
Vylepšiť domáce turnaje napríklad pridaním osoby na odpalisko č.1 pre štartovanie flightov bude riešené pomocou členov SFGA ktorý sa ponúknu pomôcť na danom turnaji.
 
 
Po návrhu od členov prítomných na Valnom zhromaždení SFGA zvažuje zložiť výbor cca 3-5 členov, ktorý by bol nápomocný pre SFGA. Zatiaľ je to v štádiu zvažovania ako a na čo tento výbor určiť a čo od neho očakávať. V prípade nájdenia správneho využitia tohto výboru SFGA predloží návrh a takisto aj mená osôb ktoré by mohli byť v tomto výbore.
 
 
Oficiálne kluby budú mať svoje loga na rollupe takzvanej foto-stene.
 
 
Bodovanie turnajov pre Juniorov a Ženy sa momentálne zvažuje a pravdepodobne budú mať tieto dve kategórie iné bodovanie ako hlavné kategórie.
 
 
Počet turnajov ktoré sa budú zarátavať bude známy spolu s kalendárom turnajov pre rok 2018.
 
 
Flighty budú určené podľa výsledkov z predchádzajúceho turnaja.
 
 
 Copyright © Slovak Footgolf Association 2017
Návrat na obsah